Takaisin Moveit-sivulle

Palvelun käyttöehdot

EHTOJEN SITOVUUS

  1. Nämä ovat palveluntarjoajan (Sportevo Oy) ja palvelun tilanneen asiakkaan väliset sopimusehdot. Palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen sopimus muodostuu asiakkaan rekisteröitymisestä sekä tilauksen yhteydessä hyväksymistä sopimusehdoista. Mikäli asiakas ei hyväksy tätä käyttöehtosopimusta, hänen tulee välittömästi ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan tilatun palvelun irtisanomiseksi. Asiakas vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen (18-v.) tilatessaan palvelun.

1.1 Mahdollisissa kolmannen osapuolen mukanaoloissa (esim. verkkotunnukset) sovelletaan lisäksi kolmannen osapuolen käyttöehtoja.

PALVELUN KUVAUS

  1. Palveluntarjoaja tarjoaa asiakkailleen ryhmäliikuntaa sekä helppokäyttöistä verkossa toimivaa liikuntaohjaajaa / virtuaalisenliikuntakirjaston. Palvelun hinta sisältää vain käyttöoikeuden Sportevo Oy:n tarjoamiin palveluihin. lisäpalvelut veloitetaan erikseen sovittavan hinnaston mukaisesti. Tämän sopimuksen perusteella asiakkaalle ei siirry omistus- tai muita oikeuksia palveluun tai tuotteisiin.

2.1 Asiakkaan tekemät tilaukset ovat sitovia. Tilaukset maksetaan ennakkoon aina kuukauden tai vuoden tilausjaksolle. Asiakas voi peruuttaa tilauksen 7 vuorokauden kuluessa tilauksen tekemisestä.

2.2 Asiakas vastaa siitä, etteivät asiakkaalle luovutetut käyttäjätunnukset ja salasanat joudu ulkopuolisten henkilöiden tietoon. Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle luovuttamiensa tunnusten tai salasanojen katoamisesta aiheutuneesta väärinkäytöstä asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta. Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa salasana kirjautumalla hallintapaneeliin. Muut yhteystiedot on vaihdettavissa samasta paikasta.

2.3 Sportevo Oy:n palvelimella ylläpidettävistä tiedoista otetaan varmuuskopiot tietokannan osalta 2 vuorokauden välein. Mahdollisessa asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteesta johtuen menetetyt tiedot ja kulutetut käyntikerrat, mikäli ovat alle 2 vuorokautta vanhoja, ei velvoita palveluntarjoajaa korvausvelvolliseksi. Näin ollen näistä tapahtumista ei asiakkaalla ole oikeutta pyytää maksullista korvausta.

2.4 Palvelu käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoja ja palveluntarjoajalla on yksinomainen oikeus päättää mitä ohjelmistoja kulloinkin käytetään. Jos jotakin ohjelmiston osaa tai palvelua joudutaan muuttamaan, muokkaamaan tai poistamaan, ilmoitetaan siitä aiheutuvista mahdollisista toimenpiteistä asiakkaalle.

2.5 Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa sääntöjä rikkovat ja hyvien tapojen vastaiset asiakastiedot ilman eri varoitusta toistaiseksi tai kokonaan. Palveluntarjoaja voi myös antaa varoituksen asiakkaalle sekä antaa asiakkaalle sanktio väärästä palvelun käytöstä. Palveluntarjoajalla on sisällön suhteen oikeus noudattaa oikeuden päätöstä ja viranomaisten antamia määräyksiä. Asiakas on vastuussa siitä, että asiakas ja muut mahdollisesti asiakkaan tiliä käyttävät tahot käyttävät palvelumme resursseja vain laillisiin tarkoituksiin ja toimivat kaikissa palveluihimme liittyvissä asioissa Suomen lain mukaisesti. Kaikki korvausvastuu ja mahdollisista viranomaistutkimuksista sekä oikeustoimista johtuvat kustannukset tulevat asiakkaan vastuulle.

2.6 Äkillisessä ja ennalta-arvaamattomassa palvelukatkoksessa tai muusta mahdollisesta palveluntarjoajan toiminnasta johtuneesta virheestä korvausvastuumme rajoittuu maksimissaan yhden päivän palvelumaksun suuruiseen summaan. Korvausta voi hakea mikäli katkos on kohtuuttoman pitkä, käytännössä yli 24 tunnin mittainen.

2.7 Asiakas ei saa jälleenmyydä palvelua eteenpäin. Asiakas ei voi myöskään siirtää tekemäänsä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

  1. Vaikka teemme parhaamme huolehtiaksemme palveluiden ja palvelinten varmistuksesta, koskemattomuudesta sekä turvallisuudesta, emme voi taata, että palvelin olisi täysin suojattu luvattomien käyttäjien tai hakkereiden toimilta. Emme ole vastuussa em. tahojen aiheuttamista palveluhäiriöistä tai -katkoksista sekä niistä aiheutuneista ansionmenetyksistä tai muista vahingonkorvauksista.

3.1 Palveluntarjoajalla on oikeus kuvata asiakastaan tekemällään tunnilla ja käyttää näitä kuvia omassa markkinoinnissaan sekä liiketoiminnassaan, ellei asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä ennen kuvauksen aloittamista.

3.2 Asiakas voi milloin tahansa kirjallisesti irtisanoa tämän sopimuksen, jolloin sopimus päättyy irtisanomishetkellä kuluvan tilausjakson lopussa. Kirjallisen irtisanomisilmoituksen voi toimittaa myös sähköpostilla.

3.3 Palveluntarjoaja vastaa Moveit® -palvelun toiminnasta, mutta ei asiakkaan omasta terveydestä. Asiakas on itse vastuussa omasta hyvinvoinnistaan.

3.5 Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava yhteystietojensa ja sähköpostiosoitteensa muuttumisesta palveluntarjoajalle. Mikäli yhteystiedot ovat väärät, on asiakas itse vastuussa mahdollisista haitoista tai kuluista jotka väärien yhteystietojen vuoksi aiheutuu.

3.6 Ilmoitamme sähköpostitse palveluun liittyvistä muutoksista sekä henkilökohtaisista asiakasinfoista, mitkä kuuluvat osana palveluun.

MAKSUEHDOT

  1. Palveluntarjoaja veloittaa asiakkaan tilaamat palvelut ja tuotteet etukäteen valitun palvelutason ja tilausjakson mukaisesti. Tilausjakso käytetään aina kerralla loppuun asti, ellei palvelutasoa päivitetä toiseen kesken tilauksen. Palvelutasoja eli tuotteita on neljä; Kertakäynti, käy Moveit®-salin normaaleihin tunteihin. Premium Kertakäynti, käy niin normaaleihin kuin premiumtunteihin. Premiumtunteja on SaunaYoga ja -Pilates. Älykäs 10-kortti, joka käy Moveit®-salin normaaleihin tunteihin. All inclusive -vuosikortti käy kaikkiin normaaleihin, sekä premiumtunteihin.

 

4.1. Tilausta ei automaattisesti uusita tilausjakson päättyessä, vaan asiakas ostaa itselleen uuden tilauskauden.

4.2 Tilausjakson pituus on yksi käyntikerta, mutta älykkäässä 10-kortissa sekä all inclusive -vuosikortissa sovelletaan myös sen voimassaoloaikaa. Älykkään 10-kortin voimassaoloaika on kolme kuukautta. All inclusive -vuosikuortissa 12 kuukautta.

4.3. Samaa palvelutasoa voi jatkaa kesken tilausjakson tai muuttaa palvelutasoa uudistamalla tilauksen.

SOVELLETTAVA LAKI

  1. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen Lakia

5.1 Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli sopimukseen ei päästä molempia tyydyttävällä tavalla, ratkaistaan erimielisyydet palvelutarjoajan kotipaikan tuomioistuimessa.

LAITON TOIMINTA

  1. Palveluntarjoaja ilmoittaa viranomaisille kaikista välineisiimme, palvelimiimme, ohjelmistoihin ja palveluihin kohdistuneista tai niiden kautta tapahtuneista laittomista toimista. Tällaista toimintaa on mm. etälaitteisiin murtautuminen, luottokorttipetokset, huijaussivustot, muut varkaudet sekä uhkaukset. Ilmoitamme viranomaisille myös mikäli asiakkaan palveluiden kautta yllytetään ilki- tai väkivaltaan tai muihin laittomuuksiin. Näissä tapauksissa asiakkaan palvelut suljetaan välittömästi ja lopullisesti. Jäljellä olevasta tilausjaksosta ei palauteta jo maksettua maksua.

 

Moveit-mukansi palvelu ja sen käyttöehdot eriytettynä

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Nämä käyttöehdot ovat sopimus mukanasi.moveit.fi –palvelun ja sen kaikkien rinnastettavien palveluntuottajien palveluiden (“Mukanasi-palvelu”) käyttäjän ja palveluntuottajan (Sportevo Oy) välillä. Palvelun osittainenkin käyttäminen merkitsee, että käyttäjä hyväksyy ehdot kokonaisuudessaan.

Käyttöehtojen hyväksyminen

1. käyttäjän velvoitteet

Rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, käyttäjä hyväksyy nämä Mukanasi-palvelu sivuilla olevat käyttäjäehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Sportevo Oy antaa oikeuden tarkastella ja käyttää sivustolla olevaa aineistoa vain henkilökohtaiseen käyttöön. Muunlaisesta käytöstä on neuvoteltava erikseen Sportevo Oy:n kanssa. Tämän sivuston aineistoa ei saa muokata miltään osin. jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttäminen julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen on kielletty. Sivuston aineiston käyttäminen missä tai mihin tahansa tarkoitukseen muilla web-sivustoilla tai verkkoon kytketyissä tietokoneympäristössä on kielletty. Moveit sivusto on tekijänoikeuksien alaista, ja minkä tahansa sivuston aineiston käyttö ilman Sportevo Oy:n suostumusta on kiellettyä jotka rikkovat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muita lakeja. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta tai lataamatta mitään tällä sivustolla olevaa aineistoa. Käyttäjän velvoitteet Rekisteröidyttäessä on annettava oikeat, totuuden mukaiset, täsmälliset henkilötiedot itsestään jotka koskevat pakollisia henkilötietoja. Sivuille rekisteröidyttäessä on kiellettyä luoda tunnuksia jotka loukkaavat kolmatta osapuolta. Käyttäjä ei saa luovuttaa omaa käyttäjätunnustaan tai salasanaansa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa itse omista käyttäjätunnuksistaan ja salasanastaan. Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säädöksiä. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan välittömästi kaikista sivuston tietoturvaongelmista tai väärinkäytöksistä Sportevo Oy:lle. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, lähettämättä, levittämättä tai välittämättä palvelussa olevaa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan käyttämättä aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei voi peruuttaa tekemäänsä jäsentilaustaan. Palvelu on tarkoitettu vain 15 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille ihmisille. Alle 15-vuotiaan käyttäjän on neuvoteltava käytöstään Sportevo Oy:n kanssa aina huoltajan suostumuksella. Palvelun myyminen eteenpäin kolmannelle osapuolelle on kiellettyä. Käyttäjä korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Sportevo Oy:n tai niiden yhteistyökumppanien työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai käyttäjän tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista. Jos käyttäjä ei noudata yllämainittuja Sportevo Oy:n ehtoja, Sportevo Oy:llä on oikeus poistaa käyttäjä ja häntä koskevat kaikki tiedot, sekä asettaa käytönesto palveluun. Rekisteröitymällä palveluun käyttäjä antaa Sportevo Oy:lle luvan lähettää tarjouksia ja tietoa Sportevo Oy:n omista sekä kolmansien osapuolten tuotteista, sekä palveluista sähköpostitse, tekstiviestein sekä pushviestein.

2. Sportevo Oy:n oikeudet ja velvoitteet

Sportevo Oy voi koska tahansa lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta ja näissä tapauksissa poistaa kaikki käyttäjän tiedot. Sportevo Oy ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tallentamien tai sivuston tallentamien tietojen mahdollisista tuhoutumisista, vahingoittumisista tai tallentamatta jättämisestä. Sportevo Oy pidättää oikeuden muuttaa sivujen ulkoasua ja sisältöä omien etujensa mukaisesti. Videoiden määrä sekä sivuston sisältö tulee vaihtelemaan. Sportevo Oy:llä on oikeus myydä palvelu kolmannelle osapuolelle kysymättä tai etukäteen ilmoittamatta siitä palvelun käyttäjille. Sportevo Oy ei vastaa kolmannen osapuolen tekemistä sivuston tai sopimuksen muutoksista. Sportevo Oy ei ole vastuussa sivuston käyttäjien terveydentilasta tai terveydentilan mahdollisista muutoksista. Sportevo Oy ei ole vastuussa käyttäjän tapaturmasta tai muista haitallisista seurauksista. Koska vaikka Sportevo Oy:n mukanasi-palvelu sivuilla liikuntaohjeet ja videot ovat turvallisia, emme pysty valvomaan käyttäjien tekemiä tunteja etäpalvelun takia. Keskustele ja varmista terveydenhuollon ammattilaisen kanssa voitko suorittaa sivustoilla olevia tunteja. Sportevo Oy kerää tietoa käyttäjästä palveluissaan. Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Erimielisyydet

Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

3. Perusehdot

3.1. Käyttäjä on yksinomaan itse vastuussa kaikista toiminnoista mitä hänen käyttäjänimensä, salasanansa ja käyttäjätilinsä alaisuudessa tapahtuu. Säilytä kirjautumistietosi huolellisesti. 3.2. Palvelun käyttö laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin on kiellettyä. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia (sisältäen rajoituksetta tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet). 3.3. Käyttäjä ei saa muuttaa, muokata tai hakkeroida palvelua tai muuttaa toista sivustoa niin, että se virheellisesti yhdistetään tähän. 3.4. Käyttäjä ei saa välittää matoja, viruksia tai muita vahingoittavia koodeja sivuston kautta. Ehtojen vastainen toiminta tai muu häiritsevä käyttäytyminen muita palvelun käyttäjiä tai palvelua kohtaan johtaa käyttäjän tilin sulkemiseen ja voi johtaa oikeustoimiin.

4. Rekisteröityminen ja tilin turvallisuusehdot

Mukanasi-palvelun –käyttäjien tulee kirjautua palveluun omalla nimellään ja henkilötiedoillaan. Seuraavia velvoitteita sovelletaan kirjautumiseen ja tilin turvallisuuden ylläpitämiseen: 4.1. Käyttäjä ei saa antaa väärää tai harhaanjohtavaa tietoa palvelun tarjoajalle tai luoda tiliä kenellekään muulle henkilölle kuin itselleen ilman tämän suostumusta. 4.2. Käyttäjä ei saa käyttää tiliä kaupalliseen tarkoitukseen (kuten tilipäivitysten myyntiin mainostajalle). 4.3. Käyttäjä on velvollinen päivittämään yhteystietonsa ja pitämään ne ajantasaisina. 4.4. Käyttäjä ei saa jakaa salasanatietojaan, antaa kenenkään käyttää tiliään tai muutoin vaarantaa tilinsä turvallisuutta. 4.5. Käyttäjä ei saa siirtää tiliään toiselle ilman palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. 4.6. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden poistaa tai muokata käyttäjän henkilökohtaisia tietoja mikäli ne ovat epäasiallisia.

5. Yleiset ehdot

5.1. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muokata tai lakkauttaa palvelu mistä tahansa syystä milloin tahansa ilman ennakkotietoa. Palveluntarjoaja pitää käyttäjät parhaansa mukaan tietoisina suuremmista muutoksista. 5.2. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä tarjoamasta palvelua kenelle tahansa, mistä syystä tahansa ja milloin tahansa. 5.3. Palvelun tarjoaja ei ole velvoitettu, mutta se voi oman harkintansa mukaan poistaa sisältöä ja käyttäjätilejä, jotka sisältävät laittomia, loukkaavia, uhkaavia, herjaavia, halventavia, epäsiveellisiä tai muutoin epäasiallisia tietoja tai jotka vahingoittavat tekijänoikeuksia tai näitä ehtoja. 5.4. Palvelu on osittain maksullinen. Käyttäjä on vastuussa kaikista tiedonsiirtomaksuista kokonaisuudessaan käyttäessään palvelua (sisältäen rajoituksetta Internet -yhteydestä sekä mobiilidatan siirrosta aiheutuvat kustannukset). Tulevaisuudessa palvelu voi myös tarjota lisäarvopalveluja ja tällöin käyttäjällä on mahdollisuus valita, mikäli hän haluaa tilata ja maksaa lisäarvopalveluista. 5.5. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja yksinomainen tuomiovalta on suomalaisilla oikeusistuimilla. 5.6. Mikäli jokin näiden ehtojen kohta on tullut pätemättömäksi, tulee se poistaa tarpeellisessa vähimmäislaajuudessa ja korvata voimassa olevalla ehdolla, joka parhaiten vastaa näiden käyttöehtojen alkuperäistä tarkoitusta siten, että nämä käyttöehdot pysyvät voimassa alkuperäisessä laajuudessaan.

6. Tekijänoikeudet

6.1. Palvelun tarjoaja ei vaadi omistus tai tekijänoikeutta asiakkaan luomaan sisältöön palvelussa. Kaikki tekijänoikeudet käyttäjän käyttäjätilillä olevaan ja sinne ladattuun materiaaliin kuuluvat käyttäjälle (tai lisenssinhaltijoille). Lataamalla sisältöä palveluun käyttäjä kuitenkin antaa palvelulle rajoittamattoman, ilmaisen, maailmanlaajuisen, ainaisen ja peruuttamattoman käyttöoikeuden sekä oikeuden kopioida, muuttaa, jakaa, alilisensoida ja valmistaa johdannaisia sisällöstä kaikilla nykyisillä ja tulevaisuudessa kehitettävillä formaateilla ja keinoilla yksinomaan palvelussa ja sen kautta näiden ehtojen mukaisesti. Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet luvan antamiseksi. Käyttäjä voi poistaa käyttäjäprofiilinsa milloin tahansa poistamalla käyttäjätilinsä. Käyttäjätilin poistaminen poistaa myös kaiken tekstin ja kuvat, jotka käyttäjä on tallentanut palveluun omalle tililleen. 6.2. Sportevo Oy ja sen tuottamat palvelut noudattaa voimassa olevia tekijänoikeuslakeja. Käymme läpi kaikki tekijänoikeusloukkauskanteet ja poistamme sisällön, joka loukkaa tekijänoikeuslakia. Kanteessa tulee ilmetä seuraavat tiedot: 6.2.1. Tekijänoikeuden haltijan tai asiamiehen fyysinen tai elektroninen allekirjoitus; 6.2.2. Kuvaus kyseessä olevasta tekijänoikeusloukkauksesta; 6.2.3. Kuvaus loukkaavasta materiaalista ja riittävä tieto missä loukkaava materiaali sijaitsee Mukanasi-palvelussa loukkauksen paikantamiseksi; 6.2.4. Yhteystiedot, sisältäen osoitteen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen; 6.2.5. Lausunto, jossa ilmenee, että on syytä olettaa, että kyseessä olevan luvattoman materiaalin käyttö ei perustu tekijänoikeuden haltijan tai edustajan lupaan tai lakiin; ja 6.2.6. Lausunto, että ilmoituksessa olevat tiedot ovat ajanmukaisia ja väärän valan rangaistuksen uhalla, että asiamies on oikeutettu toimimaan tekijänoikeuden omistajan puolesta. Kanne voidaan lähettää osoitteeseen [email protected]

7. Vastuunrajoitus

7.1. Palvelu on käyttäjien käytettävissä ja saatavissa ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa” -periaatteella. Sportevo Oy ei anna mitään vastetta tai takuita liittyen palvelun käyttöön tai sen käytön tuloksiin tai palvelun sisältöön (sisältäen rajoituksetta kaupallisen käytön, liikunnan liittyen tiettyyn tarkoitukseen, tyytyväisyyden laadun, luotettavuuden tai kolmansien osapuolien oikeuksien loukkaukset). Käyttäjä on tietoinen, että palvelussa voi esiintyä ohjelmistohäiriöitä tai muita saatavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä häiriöitä. Lisäksi näihin käyttöehtoihin sisältyvien vastuuvapauslausekkeiden ja vastuunrajoitusten osalta käyttäjä nimenomaan hyväksyy, että Sportevo Oy ei ole vastuussa missään yllämainituissa tapauksissa. 7.2. Sportevo Oy ei ole vastuussa välittömistä tai välillisistä, erityisistä tai jatkuvista menetyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää palvelua tai tuloksista tai sisällöstä, niin kuin laki sallii. 7.3. Sportevo Oy ei ole vastuussa mistään terveyteen liittyvistä ongelmista, jotka aiheutuvat palvelun innoittamista tai palveluun liittyvistä liikuntasuorituksista tai harjoitteista. Sportevo Oy ei ole vastuussa sivuston käyttäjien terveydentilasta tai terveydentilan mahdollisista muutoksista. Sportevo Oy ei ole vastuussa käyttäjän tapaturmasta tai muista haitallisista seurauksista . (sisältäen rajoituksetta sairaudet, loukkaantumiset ja kuoleman). Mukanasi-palvelu ja sen tuottaja Sportevo Oy eivät ole missään vastuussa käyttäjän terveyteen tai siihen rinnastettavien asioiden liittyvissä sairauksissa, loukkaantumisissa, eikä mahdollisissa raskauden keskenmenoissa. Koska vaikka Sportevo Oy:n mukanasi-palvelun sivuilla liikuntaohjeet ja videot ovat turvallisia, emme pysty valvomaan käyttäjien tekemiä tunteja etäpalvelun takia. Suosittelemme lääkärikäyntiä ennen harjoittelun aloittamista tai mikäli käyttäjä on epävarma omasta terveydentilastaan. 7.4. Mikäli käyttäjä on tyytymätön palveluun tai mikäli käyttäjällä on vireillä kanne liittyen mukanasi-palveluun tai näihin ehtoihin, käyttäjän yksinomainen keino on lopettaa palvelun käyttö.

8. Käyttöehtojen muutokset

Palvelun toimintoja ja ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti. Palveluntarjoaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Mikäli muutokset aiheuttavat aineellisia muutoksia käyttöehtoihin, ilmoitamme asiasta sähköpostitse. Aineelliset muutokset määritellään palvelun tarjoajan oman harkinnan mukaan. Mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, käyttäjän yksinomainen keino on käyttäjätilin sulkeminen ja palvelun käytön lopettaminen.

9. Maksutavat

Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -korteilla. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti Netsin SSL-suojatulla maksulomakkeella. Verkkokaupalla eikä Checkout Finland Oy:llä ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta järjestelmiimme. Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode –todentamispalvelut..

Verkkokauppa käyttää Checkout maksunvälityspalvelua korttimaksuissa. Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Maksukorttimaksuissa kauppa syntyy asiakkaan ja Checkout Finland Oy:n (2196606-6) välille. Checkout Finland Oy vastaa korttimaksuihin liittyvistä velvoitteista ja reklamaatioista. Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle.